കമ്പ്യൂട്ടർ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

More articles

• കമ്പ്യൂട്ടർ – അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

ലാറ്റിൻ ഭാഷയില്‍ നിന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.         

• വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി സംഭരിക്കാനും  ക്രമീകരിക്കാനും അളവുകൾ കണക്കാക്കാനും മറ്റു മെഷീനുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമാണ്

          കമ്പ്യൂട്ടർ

• ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം

ഡിസംബർ 2

• കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ചില സവിശേഷതകൾ

      – വേഗത

      – കൃത്യത

      – വിശ്വാസ്യത

• കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനം

         നവംബർ 30

• ലോക ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദിനം          മെയ് 17

 ചരിത്രം

         അബാക്കസ് 

• ആദ്യത്തെ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് യന്ത്രം

• അടിസ്ഥാന ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ആദ്യ ഉപകരണമായി കണക്കാക്കുന്നു.

• അബാക്കസ് എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം

         – കണക്കുകൂട്ടുന്ന ബോർഡ്

• ചെറിയ കമ്പിയിലൂടെ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മുത്തുകളാണ് അബാക്കസിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം 

• കൗണ്ടിംഗ് ഫ്രെയിം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു 

• അബാക്കസ് ജപ്പാനിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്

          – സോറോബാൻ

• അബാക്കസ് കണ്ടുപിടിച്ച രാജ്യം

           – ചൈന

നേപ്പിയേഴ്സ് ബോൺ

• ജോൺ നേപ്പിയർ എന്ന ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടെത്തിയ സംഖ്യകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ദണ്ഡുകളെയാണ് നേപ്പിയേഴ്സ് ബോൺ  എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

• നേപ്പിയർ ബോൺസ് കണ്ടെത്തിയ വർഷം         

       – എ. ഡി.  1617

• നേപ്പിയർ ബോൺസ് ഉപയോഗിച്ച്  ഗുണന ക്രിയകൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു

         – ജോൺ നേപ്പിയർ

• പ്രയാസമുള്ള ഗുണന ക്രിയകൾ സങ്കലന ത്തിലൂടെ എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന  ലോഗരിത പട്ടിക 1614-ൽ കണ്ടെത്തിയത്   ‌‌‌‌     

           – ജോൺ നേപ്പിയർ

• ജോൺ നേപ്പിയറിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകം

    – എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി വണ്ടർഫുൾ കെനോൻ ഓഫ് ലോഗരിതംസ്

               പാസ്കലൈൻ 

• ബ്ലെയ്സ് പാസ്ക്കൽ എന്ന ഫ്രഞ്ച് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ “പാസ്കലൈൻ” കാൽക്കുലേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം 

                 – 1642

ലെബനീസിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റർ

• 1673 ൽ ജർമൻ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനും  തത്വചിന്തകനുമായ ഗോട്ഫ്രൈഡ് വില്യം വോൺ ലെബനീസ്, നിർമ്മിച്ച സ്റ്റെപ്പ് റക്കണർ എന്ന പേരിലുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ യന്ത്രമാണ്

       – ലെബനീസിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റർ

• പാസ്കലൈൻ യന്ത്രത്തിന്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഒരു രൂപമാണ് 

പഞ്ച്ഡ് കാർഡുകൾ

        – ലെബനീസിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റർ

പഞ്ച്ഡ് കാർഡുകൾ

•1801 ൽ തൻ്റെ ടെക്സ്റ്റൈലുകളുടെ സങ്കീർണമായ  ഡിസൈനുകൾ ലളിതമാക്കാനായി  ജോസഫ് മേരി ജാക്ക് വേഡ് രൂപീകരിച്ച യന്ത്രത്തറി നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്

        – പഞ്ച്ഡ് കാർഡുകൾ

• വിവരശേഖരണത്തിൻ്റെയും  പുനരുപയോഗത്തിൻ്റെയും ആദ്യ രൂപമായി പരിഗണിച്ചിരുന്നത്        – പഞ്ച്ഡ് കാർഡുകൾ

• ചാൾസ് ബാബേജിൻ്റെ അനലിറ്റിക് എൻജിനിലും ഹോളറിത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ

               – പഞ്ച്ഡ് കാർഡുകൾ

ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ 

• 1822-ൽ  ഗണിത പട്ടികകൾ സമാഹരിക്കാനാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ തയ്യാറാക്കിയത്

• റോയൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഏത് പേപ്പറിൽ ആണ് ചാൾസ് ബാബേജ് ഡിഫറൻസ് എൻജിൻ എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചത്

      ” നോട്ട് ഓൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മെഷിനറി റ്റു ദ കംപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ആൻ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേബിൾസ് “

അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ

• ചാൾസ് ബാബേജ് അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വർഷം

         1833

• ചാൾസ് ബാബേജിൻ്റെ  ആദ്യത്തെ മെക്കാനിക്കൽ  ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടർ

• ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പൂർവ്വകാല രൂപം 

• അനലിറ്റിക്കൽ   എഞ്ചിനിൽ ഗണിതക്രിയകൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രോസ്സസർ

         -മിൽ

 ഹോളറിത്തിൻ്റെ യന്ത്രം

• ഹെർമൻ ഹോളറിത്ത് യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ച വർഷം

       – 1887

• പഞ്ച്ഡ് കാർഡിൻ്റെ ഉപഞ്ജാതാവ്

        – ഹെർമൻ ഹോളറിത്ത്

• 1890 അമേരിക്കയുടെ സെൻസസ് പ്രക്രിയയിൽ ഹോളറിത്തിൻ്റെ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

• 1896 ൽ ഹോളറിത്ത് , ടാബുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന കമ്പനിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു. തുടർച്ചയായ ലയനങ്ങൾക്ക് ശേഷം  1924 ലിൽ ഈ കമ്പനി ഐബിഎം ആയി മാറുകയും ചെയ്തു.

       ‌‌‌‌           

•1944 – ൽ ഹൊവാഡ് ഐക്കൺ നിർമ്മിച്ച  ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ

കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലമുറകൾ>>>>>>>>

Latest Posts